Wat levert een goed ingericht P2P proces en P2P systeem eigenlijk op?

juli 10, 2020

Alvorens in te gaan op wat het Purchase-to-Pay (hierna afgekort tot P2P) proces precies inhoudt is het natuurlijk van belang om te weten waarom er aandacht nodig is voor het P2P proces, het ondersteunende systeem en wat dit voor een organisatie op kan leveren.

Doelen Purchase-to-Pay

Wanneer organisaties hun P2P proces en de daarbij behorende ondersteunde software op juiste wijze inrichten neemt een organisatie regie op het proces. Men gaat van procescontrole naar procesbeheersing. Op deze wijze krijgt een organisatie meer inzicht in en grip op het bestelproces en daaraan gerelateerde financiële verplichtingen.

 

Hierin zien we dat organisaties drie doelstellingen weten te realiseren. Door het realiseren van deze doelstellingen kan er geld bespaard worden, kunnen betere besluiten genomen worden wat leidt tot waardecreatie en kunnen risico’s op betere wijze gemitigeerd worden.

 

 

Doelen software P2P

De keuze om over te gaan tot het implementeren van P2P sluiten aan op bovenstaande drie doelstellingen. In onderstaande afbeelding zijn de 10 belangrijkste doelstellingen van het implementeren van P2P software suites weergegeven (Gartner Magic Quadrant, 2018).

 

 

Chris Voorburg

Geschreven door Chris Voorburg

Qando | Senior Consultant