Case_Study_Zorg

Onderzoek naar toekomstbestendigheid van het inkoopsoftware landschap

Deze zorgklant ervaarde steeds meer problemen en incidenten met de bestaande inkoopsoftware. De adoptie van het systeem nam af, de data was vervuild, de performance van het systeem ging ook achteruit en de gebruikers klaagden. Men vroeg zich af of het zo wel nog langer door kon/moest gaan.

Qando droeg bij aan de ambities van deze zorgklant door de knelpunten in de huidige S2P-processen en in de organisatie te achterhalen. Vervolgens hebben we het gebruik van de huidige inkooptools en de inrichting hiervan geanalyseerd. Tot slot hebben we gekeken hoe de knelpunten het beste opgelost kunnen worden en welke rol software hierin kan spelen. Hiervoor hebben wij een aantal scenario's uitgewerkt.

Downloaden

Qando | Strategie inkoopsoftware

Vooronderzoek naar de mogelijke vervanging van een Purchase-to-Pay & Logistiek systeem bij een zorggroep

De opdrachtgever wilde in zeer korte tijd een onderzoek laten uitvoeren naar de toekomstbestendigheid van de bestaande inkoop- en logistieke systemen en een beeld krijgen van het toekomstige landschap voor inkoop- en logistieke systemen, ook in relatie met ERP en aanverwante software. 

Qando droeg bij aan de ambities van onze relatie door te adviseren rondom de knelpunten in de huidige processen en organisatie en hoe deze knelpunten het beste konden worden opgelost. Hierbij werd een aantal scenario's uitgewerkt.

Downloaden

Smaakstof

Implementatie van een World class op AI gebaseerd Spend Management systeem

Onze klant wilde een beter en gedetailleerder inzicht in global spend en minder tijd kwijt zijn aan het analyseren en classificeren van spend data. Ook wilde men een intuïtieve tool die door alle category managers en inkopers gebruikt zou gaan worden. Dit alles om “fact base decisions” te kunnen maken in RFP-processen en besparingsmogelijkheden te kunnen identificeren. Middels de implementatie van iAnalyze van Zycus is bovenstaande binnen zes maanden gerealiseerd. 

Downloaden

 

Een greep uit onze klanten

DSM

NS

Isala

Belastingdienst

ProRail

CRH

Kuehne+Nagel

Sitech

NedTrain