Digitalisering van Procurement: van strategie en roadmap naar verbeterde resultaten

Smart analytics, Artificial Intelligence, Machine Learning en Blockchain. Deze en nog veel meer technologische ontwikkelingen komen eraan of maken al onderdeel van ons dagelijks leven.

De vraag is wat deze technologische ontwikkelingen kunnen betekenen voor inkoop? Kunnen we ze op een manier inzetten die waarde toevoegt? Hoe maak je onderscheid tussen technologieën die je nu al moet gaan omarmen en welke nog even kunnen wachten. En als je inderdaad verder gaat digitaliseren met behulp van deze opkomende technologie, wat is dan de impact op de processen, je team en op de business?

Om ook de inkoopfunctie toekomstbestendig te maken en klaar te zijn voor de digitale transformatie van inkoop is een actuele Procurement Technologie strategie essentieel. Best-of-breed of een geïntegreerde software suite? Purchase-to-pay of een Source-to-pay systeem? Eerst software voor het maken van spend analyses implementeren of eerst software voor contractmanagement?

Procurement Technology Strategie en Roadmap

We geven antwoord op bovenstaande vragen en brengen het huidige inkoopsoftware landschap in kaart: welke inkooptools zijn er, wat is de adoptie en wat zijn de resultaten. Vervolgens matchen we het resultaat met de inkoopambitie, de inkoopstrategie, de inkoopprocessen, maar ook met de informatiebehoefte vanuit 'de interne klant' en de informatiebehoefte van de directie. Daarnaast brengen we in kaart hoe je de interactie met leveranciers wilt vormgeven Het resultaat is een door de organisatie gedragen inkoopsoftware strategie en roadmap.

Business case

Uiteraard vertalen we dit ook graag voor u in een business case voor de aanschaf van nieuwe inkoopsoftware. De onderbouwing voor een dergelijke grote verandering moet solide zijn, wilt u alle belanghebbenden hiervan overtuigen. We kijken niet alleen naar feitelijke baten en lasten maar besteden ook aandacht aan gebruiksgemak, integratiemogelijkheden en verwachte adoptie door gebruikers.

Implementatiestrategie

Implementeren we eerst een nieuw contractmanagement systeem of starten we met een Purchase-to-Pay systeem? Of misschien eerst een spendanalyse tool? De antwoorden op deze vragen zijn niet standaard. Wat voor de ene organisatie handig is zal voor de ander organisatie niet altijd gelden. Daarom stellen we een implementatiestrategie op maat voor u op.

Optimalisatie

Stellen we vast dat uw huidige inkoopsoftware nog toekomstbestendig is dan hoeft er geen inkooptraject gestart te worden voor nieuwe software en is er geen implementatie. Wel kan het zo zijn dat de huidige systemen weinig gebruikt worden of dat de inrichting niet meer past bij de veranderde processen of dat de data flink vervuild en/of niet compleet is. Hiervoor stellen we met u een optimalisatiestrategie op en een plan van aanpak om de bestaande inkoopsoftware nieuw leven in te blazen en de adoptiecijfers weer flink omhoog te krijgen.

Wij helpen uw organisatie om een nieuwe en betere manier van inkopen te omarmen, ondersteund door de nieuwe generatie digitale inkooptechnologie

Waarom Qando?

  • We combineren onze kennis en ervaring met inkoop met de mogelijkheden van technologie
  • We hebben een gestructureerde aanpak en methodologie voor digitaliseringsvraagstukken
  • Ons doel is de vrijwillige adoptie van inkooptechnologie door gebruikers, daarom werken we altijd samen met uw team
  • We hebben meer dan 15 jaar ervaring met digitalisering van inkoop

Klantcase

Case Study

Vooronderzoek naar de mogelijke vervanging van een Purchase-to-Pay & Logistiek systeem bij een zorggroep

De opdrachtgever wilde in zeer korte tijd een onderzoek laten uitvoeren naar de toekomstbestendigheid van de bestaande inkoop- en logistieke systemen en een beeld krijgen van het toekomstige landschap voor inkoop- en logistieke systemen, ook in relatie met ERP en aanverwante software. 

Qando droeg bij aan de ambities van onze relatie door te adviseren rondom de knelpunten in de huidige processen en organisatie en hoe deze knelpunten het beste konden worden opgelost. Hierbij werd een aantal scenario's uitgewerkt.

Downloaden

De inzet van nieuwe inkoopsoftware is voor mij vooral een veranderingsproces. Ik wil dan ook weten wat dit mij oplevert, zowel in euro's als de impact op mijn mensen.

Ruud Olthoff

Ruud Olthoff

Voormalig CPO Rabobank

Een greep uit onze klanten

DSM

NS

Isala

Belastingdienst

ProRail

CRH

Kuehne+Nagel

Sitech

NedTrain