Inkoopsoftware strategie

Big data, Machine Learning, Smart Manufacturing en Artificial Intelligence. Het komt allemaal op ons af als we de kranten, blogs en vakbladen mogen geloven. We zien het ook al in de praktijk om ons heen gebeuren.

Om ook de inkoopfunctie toekomstbestendig te maken en klaar te zijn voor de digitale transformatie van inkoop is een actuele inkoopsoftware strategie essentieel. Best-of-breed of een geïntegreerde software suite? Purchase-to-pay of een Source-to-pay systeem? Eerst software voor het maken van spend analyses implementeren of eerst software voor contractmanagement?

Strategisch advies

We geven antwoord op bovenstaande vragen en brengen het huidige inkoopsoftware landschap in kaart: welke inkooptools zijn er, welke tools worden gebruikt en wat zijn de resultaten. Vervolgens matchen we het resultaat met de inkoopambitie, de inkoopstrategie, de inkoopprocessen maar ook met de informatiebehoefte vanuit 'de interne klant' en de informatiebehoefte van de directie. Het resultaat is een door de organisatie gedragen inkoopsoftware strategie document.  

Business case

Uiteraard vertalen we dit ook graag voor u in een business case voor de aanschaf van nieuwe inkoopsoftware. De onderbouwing voor een dergelijke grote verandering moet solide zijn, wilt u alle belanghebbenden hiervan overtuigen. We kijken niet alleen naar feitelijke baten en lasten maar besteden ook aandacht aan gebruiksgemak, integratiemogelijkheden en verwachte adoptie door gebruikers.

Klantcase

Case Study

Vooronderzoek naar de mogelijke vervanging van een Purchase-to-Pay & Logistiek systeem bij een zorggroep

De opdrachtgever wilde in zeer korte tijd een onderzoek laten uitvoeren naar de toekomstbestendigheid van de bestaande inkoop- en logistieke systemen en een beeld krijgen van het toekomstige landschap voor inkoop- en logistieke systemen, ook in relatie met ERP en aanverwante software. 

Qando droeg bij aan de ambities van onze relatie door te adviseren rondom de knelpunten in de huidige processen en organisatie en hoe deze knelpunten het beste konden worden opgelost. Hierbij werd een aantal scenario's uitgewerkt.

Downloaden

De inzet van nieuwe inkoopsoftware is voor mij vooral een veranderingsproces. Ik wil dan ook weten wat dit mij oplevert, zowel in euro's als de impact op mijn mensen.

Ruud Olthoff

Ruud Olthoff

Voormalig CPO Rabobank

Een greep uit onze klanten

DSM

NS

Isala

Belastingdienst

ProRail

CRH

Kuehne+Nagel

Sitech

NedTrain