Waar wij u graag mee helpen

Onze aanpak op het gebied van IT-inkoop kenmerkt zich door zowel op strategisch en tactisch niveau verbeteringen door te voeren voor de inkoopfunctie. Ons doel is om zoveel mogelijk waarde te identificeren, daadwerkelijk te realiseren en vervolgens te borgen binnen de inkoopfunctie van onze klanten. 

 

Strategisch - Identificeren van kansen voor waardecreatie

Wij gebruiken onze eigen methodiek voor strategisch categorie management. De methodiek is gebaseerd op projectmanagement volgens IPMA (gecertificeerde consultants) en omvat een optimale focus op zowel kostenbesparingen als waardecreatie. We besteden onder andere aandacht aan Total Cost of Ownership (TCO) en heldere afstemming met de business. 

 

STRATEGIE

De ontwikkeling en implementatie van een volledige IT-categorie strategie

Op basis van onze strategisch categorie management-methodiek zijn we in staat om binnen korte tijd uw volledige IT-categorie door te lichten en een optimale strategie voor uw organisatie te ontwikkelen en in te voeren.  

Globalisering en centralisering van IT-inkoop

Onze jarenlange ervaring met het inkopen van IT voor grote (corporate) organisaties stelt ons in staat om ook u te ondersteunen bij organisatievraagstukken rondom centraal versus lokaal en wereldwijd versus lokaal inkopen.

Programma voor kostenreductie

Met onze methodiek kunnen we volledige kostenreductie-programma’s voor u ontwikkelen, uitvoeren en implementeren.

Verbeterprojecten (organisatie- en procesverbeteringen)

Wij bieden een uitgebreide mix van relevante kennis en hands-on expertise voor het beter organiseren van uw IT-inkoopfunctie. Middels een quick scan brengen we het professionaliteitsniveau en verbeterpotentieel van uw inkoopfunctie in kaart en delen onze aanbevelingen met u. Vervolgens begeleiden we graag het veranderproces. 

 

WORKSHOPS

Make or buy

Wij hebben met regelmaat make-or buy workshops gefaciliteerd op het gebied van o.a. declaratiesysteem en specifieke business applicaties.

Activiteiten en processen zelf managen of uitbesteden (in- versus outsourcing)

Wij zijn intensief betrokken geweest bij de besluitvorming rondom in- en outsourcing-projecten voor IT, alsmede bij het uitvoeren en implementeren ervan; inclusief het bijbehorend verandermanagement.

Opstellen van eisen en wensen voor IT-sourcing events

Indien het opstellen van de juiste requirements voor RfX-events minder makkelijk verloopt in uw IT-organisatie, ondersteunen we graag in de ontwikkeling van de juiste vraagstelling naar leveranciers. Dit kan zowel op de traditionele wijze als met behulp van de Best Value-methode.

 

Tactisch - Realiseren van waardecreatie

Als vervolg op identificeren van kansen voor waardecreatie, zijn we bij uitstek ervaren in het omzetten van kansen in de juiste acties. 

 

SOURCING

Uitvoeren van specifieke IT-sourcing events

Wij zijn dagelijks betrokken bij een groot aantal RfI's, RfP's, RfQ's en auctions bij onze klanten, al dan niet ondersteund door eSourcing tools zoals Zycus, Ariba en Bravo. Hierbij brengen we niet alleen proces-inhoudelijke kennis maar begeleiden we het gehele proces vanaf definiëren van doelstellingen, het opstellen van de juiste inkoopstrategie, de uitvoering en het besluitvormingsproces.


Het uitvoeren van commerciële onderhandelingen

Ons team heeft ruime ervaring in het onderhandelen met IT-leveranciers, zowel groot als klein. Wij begrijpen het licentiemodel van de leveranciers en houden ons overwicht als inkoper hoog.


Ontwikkelen van prijsmodellen, gebaseerd op best practices en commerciële aanbiedingen

Wij hebben ruime ervaring met het vertalen van aanbiedingen (o.a. uit RfX-trajecten) naar prijsmodellen die de werkelijkheid goed modelleren en weergeven. U kan denken aan een prijsmodel voor preventief en correctief onderhoud, of de inkoop van servercapaciteit (opslag, snelheid, capaciteit). 


Standaardisatie 

Een basisvoorwaarde zowel voor het maken van commercieel aantrekkelijke afspraken als het managen van de IT-assets van een bedrijf, is een verregaande standaardisatie van producten- en diensten. Wij inventariseren de producten en diensten die in gebruik zijn en adviseren hoe een rationaliseringstraject ingericht kan worden.

 

CONTRACTEREN

Het contracteren en overdracht naar contractmanagement

Een logisch vervolg op onze sourcing dienstverlening is het contracteren. Wij kunnen de volledige contractonderhandeling voor u uitvoeren waarbij niet enkel de juridische kant van de zaak wordt meegenomen maar juist ook zaken als: audit, security, service levels, scope, privacy, duurzaamheid en commercie (o.a. aan prijsindexering, valuta-schommelingen, benchmarking). Wij hebben onze expertise gebundeld in een eigen Qando-checklist voor contracteren, welke dient als basis voor onze activiteiten en we nemen dan ook verantwoordelijkheid om alle betrokken disciplines bij elkaar te brengen voor het afsluiten van een goed contract.

 

Opstellen van verwerkers-overeenkomsten (AVG)

Met de komst van de nieuwe AVG-wetgeving hebben wij het opstellen van verwerkers-overeenkomsten als specifiek onderdeel in onze dienstverlening opgenomen. 

 

CONTRACTMANAGEMENT & LEVERANCIERSMANAGEMENT

De meest geëigende functies in een organisatie om gecreëerde waarde te managen en ervoor te zorgen dat in de dagelijkse samenwerking met leveranciers deze voordelen gerealiseerd worden, zijn contract-en leveranciersmanagement.

Wij halen het maximale resultaat uit contracten en leveranciers door de juiste governance in te stellen en overleg te structureren, performance te meten, kennis van de rechten en plichten van beide partijen slim toe te passen en managen op een professionele wijze de actuele ontwikkelingen.

Onze ervaring en methodes stelt ons in staat om contractmanagement en leveranciersmanagement op het juiste niveau op te stellen en te implementeren. Ook blijven we daarna graag betrokken door contractmanagement en leveranciersmanagement as a service aan te bieden.

 

Borgen van waardecreatie

Wij zijn ervan overtuigd dat een organisatie de verantwoordelijkheid heeft om de gecreëerde waarden in haar processen te borgen en daadwerkelijk te materialiseren zodat het écht ten goede aan de organisatie komt. 

Klantcase

GDPR klantcase

IT inkoopcontracten in lijn brengen met de AVG/GDPR voor een internationaal opererend bouwconcern in Nederland

Onze klant wilde in zeer korte tijd haar bestaande IT-applicaties optimaliseren om te voldoen aan de AVG.

Wij droegen bij aan de ambities van onze relatie door te adviseren rondom een juiste toepassing van de AVG, het analyseren van de noodzaak om (nieuwe) verwerkersovereenkomsten te sluiten en het leveren van hands-on diensten om nieuwe verwerkersovereenkomsten uit te onderhandelen met leveranciers.

Downloaden

Klantcase

Energie

Wereldwijde marktleider in energie vormt haar IT-inkoop om tot een centraal aangestuurde en in hoge mate gedigitaliseerde inkoopfunctie

Onze klant zat middenin een ambitieuze en veelomvattende reorganisatie van haar inkoop, IT en IT-inkoop functies; hierbij werden de in hoge mate lokaal aangestuurde IT-omgevingen omgevormd naar een centraal geleide en in hoge mate gedigitaliseerde IT-functie.

Wij droegen bij aan de ambities van onze klant door te adviseren op het gebied van een wereldwijde strategie en structuur voor de IT-categorie en het leveren van hands-on diensten voor sourcing en contracteren.

Downloaden

Case study

Standard software

Inkopen van standaard software

o.a. Microsoft, Salesforce, SAP

Bij het inkopen van standaard software zijn twee factoren essentieel: volumes en timing. Daarnaast moet je het licentiemodel van de leverancier begrijpen en je overwicht als inkoper hoog houden door gebruik te maken van competitie als dat mogelijk is.

Downloaden

Onze ervaring

Software

Customer Relationship Management (CRM), Content Management System (CMS), Document Management System (DMS), Enterprise Resource Planning (ERP), Human Resource management (HRM), Workforce Management, Business Intelligence (BI), Web Analytics, E-learninginformatiesystemen voor ziekenhuizen, back office software, campagne management software, omni channel retail software, inkoopsoftware.

Connectiviteit

Data centers, netwerk, firewalls, Public Key Infrastructure (PKI), middleware, hosting, vaste telefonie, mobiele telefonie, Wide Area Network (WAN), Local Area Network (LAN), Voice Over Internet Protocol (VOIP), telefooncentrale, cloud-opslag, bandbreedte, telefooncentrale, data.

Lees meer...

Hardware

Servers, opslag, back up, netwerkcomponenten, digitale werkplekken, smartphones, tablets, beveiliging.

Services

Software-ontwikkeling, software support, workplace support, inhuur, helpdesk, detachering, projecten, werkplek management, software asset management, audits.

Nieuwe technologieën

Blockchain, Artificial Intelligence, Robotic Process Automation.

Overig

Zijn uw IT-producten of diensten niet weergegeven in deze opsomming? Laat het gerust weten; goede kans dat we alsnog waardevolle ondersteuning kunnen bieden!

Microsoft logo
Salesforce logo
SAP logo
Logo Oracle
HP logo
KPN logo
Vodafone logo
Cisco logo
Qando kantoor Vught

Vrijblijvend kennismaken?

Maak direct een afspraak op een voor u geschikte dag en tijd. De locatie stemmen we in overleg af.

 

Afspraak maken

Welke feedback krijgen wij?

Qando heeft onze organisatie actief ondersteund in een cruciaal veranderingsproces voor het worden van een leidende service provider in de Manufacturing Services-industrie. De verdiepende kennis van Qando had sterk toegevoegde waarde voor het selecteren van state-of-the-art Sourcing tooling en ook voor het bedrijfsbrede kostenbesparingsprogramma.

avatar.jpg

Gerard Ekhart

Director Sourcing | Sitech Services

Qando heeft ons voorzien van hoogwaardige inkoop- en specialistische ICT-ondersteuning. Ze pasten zich moeiteloos aan aan de organisatiecultuur, leverden kwalitatief hoge resultaten, versnelden het proces van contracteren voor ICT en andere gebieden, en waren een geweldige ondersteuning voor het realiseren van een aantal bouwstenen in de gehele transformatie van inkoop.

Harm Veerkamp

Procurement Strategy & Excellence | SHV Energy

Ik ben erg blij met de interim ondersteuning van Qando, de kwaliteit en professionaliteit van hun werk (en gevoel voor humor).

avatar.jpg

Niall Tallon

Director Procurement NPR/Indirect | CRH

Een greep uit onze klanten

DSM

NS

Isala

Belastingdienst

ProRail

CRH

Kuehne+Nagel

Sitech

NedTrain