Implementatie van inkoopsoftware

Om optimaal gebruik te maken van de kansen van nieuwe inkoopsoftware is een succesvolle implementatie en transformatie essentieel. Onafhankelijk van de gekozen software kunnen wij u helpen met de stap van verouderde systemen naar een volledig gedigitaliseerd inkoop ecosysteem.

Ons gezamenlijke doel is om:

  • de klantervaring te verbeteren
  • de prestaties van inkoop te verhogen
  • de operationele efficiency te verbeteren

Toegevoegde waarde | Adoptie

Onze focus ligt bij de implementatie op de adoptie door de gebruiker. Als gebruikers het nieuwe inkoopsysteem omarmen en vrijwillig gaan gebruiken, is de kans veel groter dat de beoogde doelstellingen ook daadwerkelijk behaald worden. Deze focus op adoptie begint al in de strategiefase wanneer de plannen worden gemaakt voor het nieuwe inkoopsoftware landschap. Deze focus blijft gedurende de gehele levensduur van de software.

Presentatie2 kopie-1

 

Toegevoegde waarde | Kennis

De focus van Qando ligt op het zo efficiënt en effectief mogelijk inrichten van het proces en de adoptie van de software door de gebruikers in een organisatie. In onze optiek versterken deze twee doelen elkaar. Wanneer de processen goed zijn ingericht, zal het systeem sneller en beter gebruikt gaan worden, wanneer de adoptie van de tool hoog is zullen de processen beter gaan lopen.

 

Waarom zou u voor Qando kiezen?

  1. Wij bieden uitgebreide kennis van end-to-end en best of breed inkoopoplossingen
  2. Wij hebben meer dan 15 jaar ervaring op het gebied van inkoop in verschillende sectoren
  3. Wij bieden een gestructureerde aanpak en werken nauw samen met uw team

Onze consultants hebben diepgaande kennis van de werking en effecten van de verschillende features van de inkoopsoftware. Hierdoor zijn we goed in staat om workshops te begeleiden en samen met de implementerende organisatie te komen tot goede afwegingen voor de inrichting van de systemen (1).

Daarnaast brengen de implementatie consultants praktijkervaring mee. In andere opdrachten hebben consultants verschillende rollen vervuld, o.a. als project inkoper, strategisch inkoper en contract manager. Hierdoor beschikken we over praktische voorbeelden die zorgen voor beter begrip van de zaken waar inkopers tegen aanlopen in de praktijk en hoe dit te vertalen naar een to be situatie (2).

Tot slot hebben we allen een bedrijfskundige of bedrijfseconomische achtergrond op WO-niveau en zijn we actief in allerlei sectoren. We hebben een gestructureerde aanpak ontwikkeld waarin nauw wordt samengewerkt met mensen uit uw organisatie (3).

Presentatie2-1-1

Aanpak

De Qando aanpak bestaat uit vier modulair opgebouwde fase en is mede gebaseerd op de IPMA-methodiek, waarin onze consultants gecertificeerd zijn.

Presentatie2-2

Het inbedden van de IPMA-projectmanagement methode is een wezenlijk onderdeel van de Qando methodiek omdat dit dwingt tot goed nadenken over doelen, scope, stakeholders, resources, planning en rapportages c.q. goedkeuring van elke processtap.

Binnen fase 3 “Executie & Monitoren”, bestaan drie subfasen.

  1. Startfase
  2. Configuratie/inrichtingsfase
  3. Transitie

In onderstaande afbeelding is aangegeven wie elke activiteiten in een standaard implementatie worden uitgevoerd. Uiteraard zal dit per aandachtsgebied verschillen. Zo zullen tijdens een P2P implementatie andere activiteiten toegevoegd worden, denk aan catalog onboarding, dan bij een implementatie voor een spend analyse tool.

Qando Implementatie Aanpak

Presentatie2-3-1

 

Klant case

P2P in de zorg

Implementatie van een gebruiksvriendelijk, efficiënt en digitaal P2P-proces in de cloud voor een topklinisch ziekenhuis.

Onze klant was binnen de inkooporganisatie gestart met een transformatieprogramma om de samenwerking tussen inkoop, business units en leveranciers te verbeteren. Onderdeel hiervan was het professionaliseren en verder automatiseren van het Purchase to Pay-proces (P2P).

Wij hebben de klant hierbij geholpen met de projectleiding, het vormgeven van de beleidsafspraken, opzetten van de P2P-kanalen strategie, het opzetten en uitvoeren van masterdata management, het inrichten van catalogi en het onboarden van leveranciers. 

Downloaden

Een goed voorbereide implementatie is cruciaal voor een hoge adoptie van het gekozen inkoopplatform. Een zwakke planning of voortdurende scope creep heeft een sterk negatieve impact op het geloof in de potentieel toegevoegde waarde van het platform.

Mark van Lieverloo

Mark van Lieverloo

Managing Partner | Qando

Een greep uit onze klanten

DSM

NS

Isala

Belastingdienst

ProRail

CRH

Kuehne+Nagel

Sitech

NedTrain