Contact

Implementatie van inkoopsoftware

Wij helpen onze klanten bij de implementatie van inkoopsoftware. Onafhankelijk van de gekozen software kunnen wij een waardevolle bijdrage leveren. Onze focus is de adoptie door de gebruiker. Als gebruikers het nieuwe inkoopsysteem omarmen en vrijwillig gaan gebruiken, dan is de kans veel groter dat de beoogde doelstellingen ook daadwerkelijk gehaald worden. We leveren projectmanagers voor het implementatietraject maar ook verschillende subject matter experts, bijvoorbeeld op het gebied van P2P, masterdata of contractmanagement.

Qando consultants
Wij staan standby om u te gaan begeleiden bij het implementeren van nieuwe inkoopsoftware.
Meer informatie

Een goed voorbereide implementatie is cruciaal voor een hoge adoptie van het gekozen inkoopplatform. Een zwakke planning of voortdurende scope creep heeft een sterk negatieve impact op het geloof in de potentieel toegevoegde waarde van het platform.

Mark van Lieverloo

Mark van Lieverloo

Managing Partner | Qando

Een greep uit onze klanten

DSM

NS

Isala

Belastingdienst

ProRail

CRH

Kuehne+Nagel

Sitech

NedTrain