Qando ontwikkelt Strategic Category Management aanpak: Category management 2.0

april 8, 2019

Click here for the English version

Strategic Category Management als tool of methode is jaren geleden al geïntroduceerd in de Retail en B2C-markten, als middel om meer rendement uit een product of productgroep te genereren. In Category Management in de Retail- en B2C markten komen inkoop, verkoop, marketing, winkelformules en logistiek als specialismen bij elkaar om ‘winners’ te creëren in de winkelschappen.

Ook in de B2B-markten is het begrip ‘category manager’ in plaats van ‘inkoper’ voor een product of productgroep meer en meer in opkomst met als doel om aan te geven dat een inkoper zich specialiseert in een product of productgroep om zo optimaal te kunnen bijdragen aan de bedrijfs-en inkoopdoelstellingen. Het verschil met de B2C-markt is echter dat de B2B-category manager zich minder/niet met marketing en sales zal bemoeien, omdat deze persoon doorgaans geen eindproducten inkoopt.

Er zijn meerdere Category Management opleidingen en -methodieken ontwikkeld. Deze blog behandelt de Qando Strategic Category Management Methodiek, die zich op een aantal vlakken onderscheidt van reeds bestaande methodieken. De focus ligt hierbij op de B2B-markten en niet de B2C-markten, omdat Qando met name in de B2B-markt actief is.

Toegevoegde waarde van de Qando Strategic Category Management methodiek

Begin 2018 zijn we een onderzoek gestart naar category management en category management-methodieken, waarbij we de conclusie trokken dat veel organisaties hun inkoopbehoefte in categorieën onderverdelen en/of een vorm van category management gebruiken. Dit kan in zowel een eenvoudige als een meer uitgebreide vorm plaatsvinden waarbij (jaar)plannen als input gebruikt worden en de meer uitgebreide processtappen in de organisatie zijn ingebed.

We misten echter vier zaken:

  1. Een projectmatige aanpak van het category managementproces;
  2. Een bredere oriëntatie op en afstemming met de business en bedrijfsstrategie;
  3. Uitgewerkte tools en hulpmiddelen met handleidingen om onderzoek te doen om de inkoopcategorieën goed in kaart te brengen en strategieën te ontwikkelen;
  4. Focus op waardecreatie naast het zoeken naar kansen voor kostenbesparingen.

Deze ‘leemte in de markt’ geven wij invulling door de ontwikkeling van de Qando Strategic Category Methodiek waarbij we bestaande tools en methoden aangevuld hebben met eigen kennis en ervaring. De focus ligt hierbij enerzijds op het uitvoeren van een gedegen spend analyse met voortdurende afstemming met de business en anderzijds op specifieke waardecreatie in de fase van strategie-ontwikkeling.

Gecombineerd met een projectmatige aanpak (gebaseerd op de IPMA-methodiek) heeft dit geresulteerd in een volledige, modulair opgebouwde methodiek die bijdraagt aan het strategisch vormgeven van inkoopcategorieën en de bedrijfsdoelen. Het inbedden van de IPMA-projectmanagement methode is een wezenlijk onderdeel van de Qando methodiek omdat dit dwingt tot goed nadenken over doelen, scope, stakeholders, resources, planning en rapportages c.q. goedkeuring van elke processtap.

Verschil Strategic Category Management en Strategic Sourcing

Om de Qando Strategic Category Management Methodiek een plaats te kunnen geven in de inkoopwereld, willen we graag het onderscheid benoemen tussen Strategic Sourcing en Strategic Category Management.

In onze optiek ligt de focus bij Strategic Sourcing met name op het inkopen van een bepaalde hoeveelheid producten of diensten die gespecificeerd aangereikt worden aan een inkoper, deze gaat vervolgens op pad om tegen de laagste TCO in te kopen. Bij Strategic Category Management - in elk geval in de Qando methodiek - ligt de nadruk met name op de afstemming met de business qua demand en het toevoegen van waarde naast kostenoptimalisatie.

Strategic Category Management is daarmee een terugkerend proces waarbij continu naar verbeterpotentieel in de keten wordt gezocht; Strategic Sourcing kan een onderdeel van dit proces zijn.

Waarmee kan de Qando Strategic Category Management Methodiek u helpen?

Onze Qando Strategic Category Management Methodiek kan op een aantal manieren worden ingezet:

  1. Op basis van de methodiek kunt u gestructureerd de inkoopcategorieën analyseren en in kaart brengen waar er waarde kan worden toegevoegd aan uw organisatiedoelen;
  2. Na deze analyse kunt u de juiste category strategie opstellen voor de relevante categorieën;
  3. Vervolgens kunt u deze strategieën gemakkelijk uitvoeren en implementeren in de organisatie;
  4. Door het modulaire en projectmatige karakter van de methodiek, is het ook mogelijk dat gedeelten of onderdelen van het proces door Qando worden uitgevoerd, waarna de interne organisatie het resterende deel overneemt.
  5. Als de interne organisatie onderdelen van het proces zelf uitvoert zullen wij de benodigde kennis en tooling overdragen.
  6. In het geval uw huidige geïmplementeerde processen en methodieken niet juist gebruikt worden door / geïmplementeerd zijn in uw organisatie, kunnen wij ook de hoofdoorzaken hiervan analyseren en adviseren over de stappen ter verbetering, gebaseerd op onze methodiek.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de methodiek en inzicht in wat de methodiek voor uw organisatie kan betekenen? Wij gaan graag in gesprek. Een geschikte eerste stap is het uitvoeren van een quick scan om uw huidige category management-aanpak te analyseren; Qando levert dan een rapport met daarin het verbeterpotentieel en passende aanbevelingen voor het realiseren van deze kansen. 

Contact

Jos Doensen

Geschreven door Jos Doensen

Qando | Senior Consultant