Artificial Intelligence wordt mainstream in inkoop

november 20, 2018

Dit is de eerste in een serie van blogs die ik de komende tijd ga schrijven over digitale technologie en de impact hiervan op inkoop. Het eerste onderwerp is Artificial Intelligence (AI), door Gartner genoemd als één van de meest veelbelovende digitale ontwikkelingen voor inkooptoepassingen. Deze digitale ontwikkelingen gaan zo snel dat de achterstand die inkoop al heeft op het gebied van inzet van IT in organisaties alleen maar groter wordt. Hierdoor wordt het steeds moeilijker om een strategische rol te kunnen vervullen, om waarde toe te voegen.

Qando Artificial Intelligence 4 Procurement

Deze achterstand inlopen zou dus hoog op de agenda van het management moeten staan. Ik geloof dat digitalisering en technologische ontwikkelingen een enorme katalysator gaan zijn voor die verandering, van de digitale transformatie van de inkoopfunctie. En dat is wat er écht nodig is om ook in de toekomst als inkoop een betekenisvolle rol te kunnen spelen in bedrijven en organisaties. 

Inkoopsoftware leveranciers op hun beurt proberen de technologische ontwikkelingen toe te passen in hun softwareproducten. Eind oktober was ik op een driedaags congres van Zycus, een wereldwijd actieve leverancier van Source-to-pay software. Meer dan 200 inkoopprofessionals, analisten en consultants van over de hele wereld verzamelden zich in Leesburg, Virginia om drie dagen lang kennis uit te wisselen, ervaringen te delen en discussies te voeren over de rol van digitale technologie binnen het vakgebied van inkoop.

Hieronder de belangrijkste ontwikkelingen en inzichten op een rij:

Groei en marktbenadering

Eén van de opvallende inzichten is dat de groei bij inkoopsoftware leveranciers vooral komt door klanten die een complete Source-to-Pay suite afnemen. Er wordt steeds minder verkocht aan klanten die één of twee modules afnemen. Dit zit met name in de wens om het inkoopproces van begin tot eind met een systeem te ondersteunen. Een best-of-breed benadering van de markt van inkoopsoftware wordt dus steeds minder toegepast. Analisten zoals Gartner en Forrester bevestigen deze trend ook, alhoewel er natuurlijk verschillen zijn te ontdekken per sector.

Investeringen

Daarnaast wordt er flink geïnvesteerd in softwareontwikkeling.  Er worden nieuwe R&D centra geopend en bestaande centra worden uitgebreid. Hier werken softwareontwikkelaars aan het integreren van nieuwste technologieën in de bestaande inkoopsoftware. Aangegeven wordt dat de ontwikkelingen op technologie gebied steeds sneller gaan en de productlevenscycli steeds korter.

Nieuwe technologieën in inkoopsoftware

Eén van de belangrijkste technologieën waar flink op wordt ingezet is AI (Artificial Intelligence). Zycus kondigde tijdens het event een complete AI Studio aan inclusief AI Store. In deze Store zullen AI-bots beschikbaar worden gesteld die gedownload en geïnstalleerd kunnen worden ter verrijking van bestaande inkoopsoftware. 

Deze AI-bots zullen zorgen voor het slim automatiseren van routinetaken op de volgende gebieden:

Strategisch/tactisch inkoopproces

  • RfP-proces
  • Onderhandelingsproces
  • Contractbeheer en contractmanagement
  • Analyse van clausules
  • Risicomanagement

Tactisch/operationeel Inkoopproces

  • Onboarding van leveranciers
  • Orderdesk
  • Facturatie proces

Conclusie

Hier word ik wel enthousiast van! Als dit soort slimme toepassingen beschikbaar komen in inkoopsoftware, dan kan dat een grote impact hebben op de waarde die inkoop kan toevoegen in een organisatie.

Allereerst wordt het mogelijk om efficiënter te werken. Simpele administratieve taken, al dan niet repetitief, zullen minder tot geen tijd vergen van medewerkers bij inkoop, de crediteurenadministratie en bijvoorbeeld in het magazijn.

Daarnaast zal bijvoorbeeld een AI-bot die contracten heel snel kan scannen op GDPR-compliance of risico’s kan aangeven bij bepaalde clausules, niet alleen enorm veel van de schaarse tijd van inkopers, contractmanagers, category managers en juristen besparen, maar vooral ook kwaliteit verhogend kunnen werken.

Tot slot zal AI kunnen helpen om de kwaliteit van data en daarmee van  rapportages te verhogen. Nu al is het mogelijk om op basis van tekstherkenning spend te classificeren en vrije tekst-bestellingen naar het juiste P2P-kanaal te dirigeren.

Tot de volgende Qando Procurement Technology Blog! Hierin zal ik dieper ingaan op de mogelijke impact van digitale technologie op inkoopsoftware, inkoopprocessen en natuurlijk op het werk van inkoopprofessionals.