Herkent u één van deze uitdagingen?

Technische uitdagingen

  • De kwaliteit van online calls is slecht; collega’s bellen vaak alsnog in met hun mobiele telefoon omdat het geluid via internet (computer audio) slecht is.
  • Bij uitval van het WAN zijn kritische locaties telefonisch onbereikbaar.
  • Veiligheid is niet goed geregeld voor mobile device management (gebruiksprofielen) waarmee deze extensie van werkplekken zorgt voor hoge bedrijfsrisico’s.
  • De capaciteit van de bandbreedte is onvoldoende doordat de snelheid van internet (teveel) wordt gedempt door een veiligheidsfilter.

Contractuele uitdagingen

  • Mobiele telecom-contracten zijn al enkele jaren niet meer aanbesteed of passen niet meer bij het huidig gebruik.
  • Contracten op vaste telefonie lopen af en moeten vernieuwd worden.
  • WAN-verbindingen worden in stand gehouden voor het "gemak".

Qando kent de markt, de beschikbare technologieën en de aanbieders met daarbij de valkuilen, cost drivers en relevante benchmark data. Wij zijn – uiteraard - onafhankelijk van providers en andere aanbieders.

Onze toegevoegde waarde

Mobiele telefonie

Qando is ervaren in het significant reduceren van kosten op contracten voor mobiele telefonie met een jaarlijkse waarde vanaf € 500.000. We hebben onszelf bewezen met sterke onderhandelingen namens grote corporates, waar wij kostenreducties tot 60% bewerkstelligd hebben. Voor mobiele telefonie kan dit binnen een relatief korte doorlooptijd gezien de gebruikelijke 2-jarige contracten.

Vaste telefonie

Migratie van vaste telefonie is moeilijker en brengt hoge kosten met zich mee. Er is veelal sprake van 5-jarige contracten en moet er rekening gehouden worden met bestaande infrastructuur in oude gebouwen of op terreinen; zo kan het voorkomen dat een centrale eerst end-of-life moet zijn, voordat er sprake kan zijn van een switch naar een betere inzet van vaste telefonie.

Unified Communications

Het gebruik van Unified Communications, zoals Skype of Google Hangouts, wordt vaak actief gepromoot door HR. Immers, het gebruik van deze tooling vermindert het fysieke reizen én telefoongebruik en bevorderd samenwerking van werknemers. Voor een goede benutting van deze services is wel een hoge kwaliteit van de onderliggende infrastructuur vereist. Daarom zetten wij in op een uitbreiding van de "internet-kant". Bij gebruik van een goede Configuratie Management Database (CMDB), kan sterk worden gestuurd op prijs bij het uitzetten van een nieuwe aanbesteding.  

Bewezen aanpak

Scope

Opstellen lijst van landen/markten in scope.

 

Audit & match contractafspraken

Onze audit experts reviewen de data op uitzonderingen en fouten.

Analyse mobiel & optimalisatiekansen

Analyse van minimaal drie maandfacturen en factuurgegevens en van de services.

Optimalisatie

Onze experts beoordelen de resultaten om vast te stellen welke aspecten/contracten geoptimaliseerd kunnen worden om geld te besparen.

Toegang tot data

Contracten, invoices, CDR data, subscriber report, details over geschillen in het verleden, details over uitsluitingen oid., portal login indien beschikbaar.

Presentatie resultaten & next steps

Qando presenteert de resultaten van de audit + optimalisatiekansen aan de klant voor beoordeling alvorens de geschillen met de leveranciers te bespreken/managen.

Gratis quick scan

Ingeschat besparingspotentieel met 80% nauwkeurigheid binnen 2 weken

Het gebruik van een groot aantal – verschillende - abonnementen, meerdere providers, lokale versus wereldwijde contracten en wisselend gebruik door medewerkers zorgen voor een enorme hoeveelheid data. Zeker als we dat gaan combineren met periodieke overzichten voor het gebruik van vaste telefonie en overige afspraken die er zijn gemaakt met leveranciers van cloud-systemen, data centers en andere vormen van sterk groeiende cloud-opslag en bandbreedte voor gebruik.

Ons aanbod is om een quick scan uit te voeren. Hierbij nemen we alle interne data rondom het gebruik van mobiele & vaste telefonie en Unified Communications onder de loop en presenteren ons advies voor een betere inzet van de verschillende technologieën en haar leveranciers/ondersteunende partners; hierbij hebben we een sterke focus op kostenreductie.

Aanvragen quick scan

Referenties

union-jack-flag

Wereldwijd cosmeticabedrijf, 84% besparingen in Engeland middels benchmarking en heronderhandeling van haar Vodafone-contract.

europe flag

Wereldwijd retail bedrijf, 20 landen, 20% lokale besparingen, meerdere RFPs, sourcing en benchmark events.

germany-flag

Wereldwijd chemisch bedrijf, 61% besparingen in Duitsland, migratie van Vodafone naar Telekom.

europe flag

Wereldwijde e-commerce organisatie, 5 landen, 32% lokale savings, meerdere RFPs, sourcing en benchmark events.

union-jack-flag

Wereldwijd farmaceutisch bedrijf, 65% besparingen in Engeland middels benchmarking en sourcing processen.

swiss-flag

Wereldwijd farmaceutisch bedrijf, 34% besparingen in Zwitserland door heronderlanding van haar Swisscom-contract.

Een greep uit onze klanten

DSM

NS

Isala

Belastingdienst

ProRail

CRH

Kuehne+Nagel

Sitech

NedTrain